Struktur Organisasi

Jabatan: KEPALA DUSUN UTARA
Nama Pejabat: Detail Pegawai AMRIZAL, S.Kom
NIP: -

Kepala dusun mempunyai tugas :
a. membantu pelaksanaan tugas kepala Desa diwilayah dusun;
b. melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina 
ketentraman dan ketertiban diwilayah dusun;
c. melaksanakan peraturan Desa, peraturan dan keputusan Kepala 
Desa;
d. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
e. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Desa dan diwilayah Dusun;
f. memberiakan saran dan pertimbangan kepada kepala Desa mengenai 
kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Kepala 
Dusun mempunyai fungsi :
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan 
pengelolaan wilayah;
b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 
lingkungannya;
d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan.